Școala de Vară pentru Elevi” este un proiect organizat de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) împreună cu Societatea Studenților Mediciniști Iași (SSMI), având ca scop familiarizarea elevilor absolvenți ai claselor a XI-a cu activitatea cotidiană a unui student din cadrul UMF Iași.

16 - 22 IUL 2023

Înscrierea

20 IUN - 02 IUL
Completarea formularului cu actele necesare

Selecția

03 IUL
Identificarea pe Listele de Selecție sau Provizorie

Plata taxei

03 - 07 IUL
Prin transfer bancar

Confirmarea

03 - 07 IUL
Prin trimiterea dovezii de plată

Participarea

16 - 22 IUL
Bucură-te de experiența Școlii de Vară la UMF Iași

ÎNSCRIEREA

 • Sunt eligibili pentru a participa în cadrul proiectului elevii absolvenți ai claselor a XI-a.
 • Numărul maxim de participanți declarați admiși este de 50 de persoane dedicate programelor Facultății de Medicină, oferindu-se un număr maxim de 25 locuri pentru elevii care solicită cazare.
 • Nu se acceptă noi înscrieri pe e-mail, pagina de Facebook sau prin alte metode după terminarea perioadei de înscrieri.
 • Formularul de înscriere conține următoarele părți:
  • Informații personale;
  • Cartea de Identitate (în format .png sau .pdf);
  • Adeverință de la liceu ce atestă absolvirea clasei a XI-a (în format .png sau .pdf);
  • Documentele ȘVE semnate (Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  Acord parental în cazul elevilor minori și Asumarea răspunderii în cazul elevilor majori) în format .pdf.

SELECȚIA ȘI CONFIRMAREA

 • Doar elevii care au respectat conținutul formularului vor fi selectați.
 • Selecția se face în ordinea înscrierilor online, ținând cont de numărul de locuri disponibile.
 • În urma selecției se vor posta Lista Elevilor Selecționați și Lista Provizorie pe site-ul proiectului, mesaj transmis și prin adresa de e-mail furnizată de către aplicat în termenul stabilit prin program.
 • Confirmarea participării se realizează prin plata taxei și trimiterea dovezii către SSMI.
 • Dovada plății (format .png sau .pdf) va fi trimisă ca răspuns la email-ul de Selecție a Participantului, în termen de 5 zile de la afișarea listelor elevilor selectați.
 • Trimiterea dovezii reprezintă confirmarea participării la Proiect.
 • Nerespectarea termenului  reprezintă eliminarea din proiect.
 • În cazul neconfirmării participării unui elev din lista selecționată, se va apela la un elev încadrat in lista provizorie.
 • După confirmarea și ocuparea tuturor locurilor disponibile Lista Finală a participanților Școlii de Vară va fi postată.

PLATA TAXEI

 • Plata se va efectua prin transfer bancar către Societatea Studenților Mediciniști Iași, conform instrucțiunilor din email-ul de Selecție a Participantului.
 • Taxa de participare CU CAZARE este de 500 RON, ce include:

  • 6 nopți de cazare la căminul UMF Iași;
  • 2 mese pe zi (prânz si cina) pe durata Proiectului la cantina UMF Iași;
  • 1 Welcome Kit;
  • Acces la activitățile academice;
  • Acces la activitățile sociale.
 • Taxa de participare FĂRĂ CAZARE este de 350 RON, ce include:

  • 2 mese pe zi (prânz si cina) pe durata Proiectului la cantina UMF Iași;
  • 1 Welcome Kit;
  • Acces la activitățile academice;
  • Acces la activitățile sociale.
 • Taxa este nerambursabilă. Dacă elevul nu mai poate participa ulterior la proiect, își asumă pierderea contravalorii taxei.
 • Taxa de participare se poate restitui în următoarele cazuri:
  • situații excepționale (deces recent în familie, accidente, dezastre naturale etc.);
  • starea de sănătate a elevului nu îi permite participarea.
 • În aceste cazuri, elevul va trimite un act doveditor (adeverință de la medicul de familie/medicul specialist, certificat de deces etc.) prin e-mail la adresa scoala-de-vara@ssmi.ro.

CAZAREA LA CĂMIN

 • Sunt asigurate 25 de locuri pentru elevii care necesita cazare pe durata proiectului.
 • Cazarea participanților se va face în căminele studențești și va presupune 6 nopți de cazare, repartizați pe sexe.
 • Elevii vor respecta Regulamentul de cazare în căminele studențești.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ACADEMICE ŞI SOCIALE

 • Programul poate suferi schimbări în funcție de preferințele participantului și posibilitățile organizatorilor.
 • Programul academic va cuprinde cursuri și lucrări practice specifice facultății.
 • Participarea la cursuri și lucrări practice este obligatorie.
 • Absentarea nemotivată de la activitățile proiectului și comportamentul inadecvat poate duce la excluderea din proiect a participantului în cauză.

CALENDARUL PROIECTULUI