Susține desfășurarea proiectelor inițiate de Societatea Studenților Mediciniști Iași prin redirecționarea a 2% din impozitul anual!

 

Completează formularul 230*/200** până la 25 mai 2017!

*pentru veniturile obținute din salarii și asimilate salariilor;

**pentru veniturile obținute din activități independente; cedarea folosinței bunurilor;activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;piscicultură; silvicultură; transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.