Regulament de detașări rezidenți

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă pe adresa: 
Ministerul Sănătății 
Direcția Generală Resurse, Juridic și Contencios 
sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, cod 010146, București.

Detasarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

 1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
 2. probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
 3. situații deosebite familiale sau locative;
 4. alte situații excepționale.

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

 1. cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:
 • denumirea modulului de pregătire
 • perioada
 • unitatea sanitară, secția, coordonatorul
 1. copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;
 2. avizul spitalului plătitorcu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;
 3. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiatîn specialitatea aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat; model cerere detașare plecare
 4. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiatîn specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea – pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.

 model cerere detașare primire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *