ORDINEA DE ZI – ADUNARE GENERALĂ – 23 Octombrie 2018

1. Deschiderea Adunării Generale
2. Numărarea voluntarilor activi prezenți la Adunarea Generală
3. Votarea Ordinii de zi la de către plenul Adunării Generale
4. Denumirea prezidiului Adunării Generale
5. Votarea prezidiului Adunării Generale
6. Numirea Comisiei Electorale 
7. Prezentarea raportului Consiliului Directorși a Comisiei de Cenzori Mandat 2017 – 2018 
8. Adoptarea raportului Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori  Mandat 2017 – 2018
9. Ratificarea tuturor actelor juridice realizate de președintele și consiliul director aleși la data de 17 octombrie 2017
10. Amendamente și  Modificări de regulament/statut
11. Alegerea Consiliului Director pentru mandatul 2018 – 2019
12. Rezultatele alegerilor membrilor Consiliului Director Director și a Comisiei de Cenzori 
13. Citirea procesului verbal al Adunării Generale
14. Semnarea și ștampilarea procesului verbal
15. Închiderea Adunării Generale

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *