MISIUNEA noastră este de a forma, în mod responsabil, OAMENI cu impact pozitiv în societate, care să promoveze prin ei înşişi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI) este continuatoarea celei mai vechi asociaţii studenţeşti din ţară, o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, ce are ca scop apărarea drepturilor studenţilor medicinişti, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea personală a membrilor săi ca persoane polivalente, ce influenţează în sens pozitiv viaţă celor din jurul lor.

Dorim să ştie cât mai mulţi studenţi ceea ce credem noi … că un medic, pentru a fi cu adevărat performant, are nevoie de mai mult decât cunoştinţele pe care le primeşte de la cadrele didactice -€“ are nevoie de spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi negociere, altruism, comportament etic, responsabilitate. De asemenea, credem că viaţa de student trebuie să fie activă, distractivă şi să ducă la formarea unor adulţi competenţi şi complecşi.

Conducere
Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi este condusă de Consiliul Director, format din 5 membri – un preşedinte, a cărui primă responsabilitate este de a stabili strategia SSMI şi de a reprezenta asociaţia şi studenţii ei la diferite nivele (universitate,facultate,minister), 2 vicepreşedinţi, care se ocupă de problemele interne, respectiv externe (de relaţiile cu terţii şi de imagine) ale asociaţiei, un secretar general şi un trezorier, care sunt cei care veghează ca întreaga maşinărie SSMI să funcţioneze, din punct de vedere administrativ, respectiv financiar. Consiliul Director conduce asociaţia în problemele curente, dar forul decizional suprem este Adunarea Generală, formată din toţi membrii înscrişi, care se reuneşte ori de câte ori trebuie luate decizii esenţiale.

Motorul Societății Studenților Mediciniști Iași este reprezentat de departamentele sale și de activitatea din cadrul acestora, ridicând standardele acestei organizații studențești și a tuturor celorlalte cu care interacționăm atât pe plan local, național cât și internațional.

BIROUL EXECUTIV DE CONDUCERE:

Loredana Mariana Curecheriu – Președinte                                    0745 471 545                      presedinte@ssmi.ro

Cristina Elena Dorofte  – Vicepreședinte Relații Interne               0745 605 065                       vpi@ssmi.ro

Simona Alexandra Zamfir– Vicepreședinte Relații Externe          0753 209 207                       vpe@ssmi.ro

Anda – Ioana Avasîlcăi – Secretar General                                    0755 409 007                       secretargeneral@ssmi.ro

Claudiu Dragoș Popescu – Vicepreședinte financiar                      0744 280 948                       claudiu.popescu@ssmi.ro

COORDONATORI:

Maria-Larisa Călianu-Iorga – SCOPH 0757 814 314 calianuiorga_marialarisa@yahoo.com
Iulia-Maria Câmpanu – SCOME 0758 035 330 iulia.cmp@gmail.com
Bianca-Iuliana Ichim  – SCOPE & SCORE 0756 947 165 biancaichimi@gmail.com
Eliza Maria Froicu – SCORA 0760 245 655 elizamariaf@gmail.com
Adina-Bianca Gîba – SCORP 0743 454 345 adinagiba@gmail.com
Radu Garas – Cultura 0751 692 102 radisson001@gmail.com
Dragoș Petruță – Training 0751 406  311 p.dragos05@gmail.com
Dragoș Chiratcu – Sport 0752 820 487 chiratcu_dragos@yahoo.com
Costin Chirica – Pr & Marketing 0742 387 251 chiricacostin@gmail.com
Alecsandru Palu – Pr & Marketing 0729 159 105
palualecsandru@gmail.com
Roxana Alexandra Bogos – IT 0743 463 467 bogos.roxana@gmail.com
Ioan-Alexandru Chirap – Social 0733 149 904 ionut.chirap@yahoo.com
Stavroula Papaeleftheriou – International 0755 486 393 papaelestav@gmail.com
Iolanda Augustin – Fundraising 0754 011 560 iolanda.augustin@gmail.com

Reprezentativitate

La nivel local:

Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi apără interesele tuturor studenţilor la medicină în faţa conducerii Facultăţii de Medicină şi Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Gr.T.Popa”, Iaşi. Împreună cu celelalte organizaţii studenţeşti din universitate asigură cazarea corectă, în baza regulamentelor în vigoare, a peste 2000 de studenţi în fiecare an în căminele UMF. Pe parcursul anului monitorizează condiţiile din căminele UMF, participă la stabilirea regiei de cămin şi aduce la cunoştinţă departamentului administrativ al universităţii orice problemă spre a fi rezolvată şi orice modificare necesară îmbunătăţirii „€vieții de student”. De asemenea, schimbarea sau refacerea oricărui regulament ce priveşte studenţii UMF este discutată în cadrul Departamentului Social.

La nivel național și internațional:

Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi este membru cu drepturi depline în Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) care reprezintă cea mai mare, vizibilă, puternică şi reprezentativă federaţie studenţească din ţară.
Este membru fondator al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR), organizaţie care este structurată pe acelaşi sistem ca şi SSMI: Birou Executiv şi departamentele IFMSA. Din FASMR mai fac parte, pe lângă SSMI, asociaţiile studenţilor medicinişti din Bucureşti, Cluj, Craiova, Oradea, Sibiu şi Timişoara. FASMR este condusă de Biroul Executiv pentru soluţionarea problemelor curente şi de Adunarea Generală, pentru deciziile importante. Activitatea naţională a FASMR se desfăşoară în cadrul departamentelor existente şi în SSMI, coordonate de un ofiţer naţional. FASMR convoacă Adunarea Generală anual, pentru a alege o nouă conducere, pentru ca membrii asociaţiilor din diferitele centre universitare să se poată cunoaşte şi face schimb de idei şi pentru a stabili proiectele şi acţiunile pentru anul viitor.
De 2 ori pe an, conducerea FASMR şi ofiţerii naţionali participă la cele 2 Adunări Generale ale IFMSA, cu peste 700 de participanţi, care se desfăşoară în diferite ţări ale lumii.