Departamentul de Sănătate Sexuală și Reproductivă, inclusiv HIV/SIDA (SCORA)

SCORA logo nouToţi studenţii la medicină cunosc gravitatea BTS, inclusiv a SIDA, în secolul XXI. Din păcate, opinia publică nu are încă o cultură medicală care să facă posibilă prevenirea acestor boli. De aceea, IFMSA consideră necesară existenţa unui departament aparte care să fie dedicat sănătăţii reproducerii. În cadrul acestui departament, SSMI derulează campanii de informare şi educare a tinerilor şi a persoanelor din mediul rural cu privire la BTS, dar şi campanii de prevenire a discriminărilor persoanelor seropozitive. O dată importantă în agendă noastră este 1 decembrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, în fiecare an organizând acţiuni deosebite cu acest prilej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *