Departamentul internațional al SSMI

Departamentul internațional al SSMI este un proiect nou și ambițios care vizează nu numai studenții străini, ci toți studentii. Motivul este simplu: nu mai avem frontiere fizice puternice, suntem cu toții incadrati in piata europeana/mondiala a muncii în domeniul medical, deci, dacă vrem să fim competitivi, vă trebui să acționam local, gândind global. Acest lucru înseamnă că studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași îi vor primi pe toți studentii universității cu brațele larg deschise.

În pofida obiectivelor ambițioase de unificare a tuturor studenților, trebuie să fim de asemenea conștienți de micii pași necesari pentru a construi un viitor mai luminos.

În prezent ne concentrăm eforturile pe lucruri mici, cum ar fi metode mai bune de comunicare pentru a crea un mediu informativ și inclusiv pentru studenții străini. Facilităm comunicarea îmbunătățită, învățând cultura SSMI și calea pentru a face lucruri deosebite, astfel încât să putem mai bine promova adevarata muncă în echipă printre toți studentii mediciniști.

The international department of SSMI

The international department of SSMI is a recent and ambitious project targeting not only the foreigner students but all the students. The reason is simple: we no longer have strong physical frontiers, we are all in the scene of European/global medical job market so if we want to be competitive, we shall think global with local approach. This means that the students at “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi romania will be receiving all the students with wide open arms.

Despite of our ambitious goals of unifying all the students we must also be aware of the small steps needed to build a brighter future.

We are for now concentrating our efforts on small things like better communication methods to create informative and inclusive environment for the foreigner students. We are facilitating better communication by learning the SSMI culture and way of doing great things so that we can better promote true team work among all medical students.

Le département international de la SSMI

Le département international de la SSMI est un projet récent et ambitieux qui ne vise, non pas seulement les étudiants étrangers, mais TOUS les étudiants. La raison est simple : Il n’existe dorénavant plus autour de nous ces Frontières physiques, mais nous sommes tous sur la grande scène européenne/globale du marché de l’emploi médical et si nous voulons être compétitifs, nous devons penser globalement y compris dans une approche locale. Local, signifie Iasi, l’UMF Grigore T. Popa et la SSMI recevant tous les étudiants avec les bras grands ouverts.

En dépit de notre but ambitieux d’unification de tous les étudiants, nous devons aussi être conscients des petites étapes qui seront nécessaires pour construire un meilleur futur.

Nous concentrons actuellement nos efforts sur de petits choses telles que de meilleurs méthodes de communications, la création d’un environnement informative et inclusif pour les étudiants étrangers. Nous facilitons une meilleure communication par l’apprentissage de la Culture de la SSMI et la manière de faire de grandes choses afin de permettre à terme une véritable travail d’équipe entre tous les étudiants de médecine.

Director al Departamentului Internațional

Alexandra Harbuz

0746 492 234

alexandra.harbuz@yahoo.com